ZHP Wejherowo

Plan Pracy Hufca na rok 2018/2019

Plan Pracy Hufca ZHP Wejherowo
im. Partyzantów Kaszubskich
2018/2019

 

1. Charakterystyka Hufca

a. Terytorium działania
Hufiec Wejherowo działa na terenie Gmin: Wejherowo, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud oraz Miasta Wejherowa.

b. Baza
Harcerska Baza Obozowa „Cedron”
84-200 Wejherowo, ul. Kalwaryjska 1

c. Siedziba Komendy Hufca
84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
Komenda Hufca ZHP Wejherowo pełni dyżury w piątki w godz. 18:00-20:00, z interesantami spotyka się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

d. Dane kontaktowe
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
PEKAO S.A.
42 1240 5383 1111 0010 5996 5986

Adres do korespondencji tradycyjnej:
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Wejherowo
skr. pocztowa 35
84-200 Wejherowo

Dane do faktury :
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Wejherowo
ul. Kalwaryjska 1
84-200 Wejherowo

NIP 583 296 90 85

e. Komenda Hufca
Komendantka Hufca – hm. Zofia Wysocka (tel. 501246655)
Zastępca Komendanta Hufca d.s. gospodarki majątkowo-sprzętowej – phm. Rafał Hebel (tel. 609168792)
Skarbnik Hufca – pwd. Bogdan Meyer (tel. 600216892)
Członek Komendy Hufca ds. kształcenia – phm. Weronika Nadzikiewicz (tel. 503122126)
Członek Komendy Hufca ds. programu – pwd. Małgorzata Woźniak (tel. 502093612)
Członek Komendy Hufca ds. Referatu Zuchowego – phm. Dorota Bianga (tel. 500543465)

Komisja Rewizyjna
pwd. Krzysztof Miotk – przewodniczący (tel. 737456659)
pwd. Roksana Nadzikiewicz
pwd. Beata Hinz

f. Zespoły działające w Hufcu
Komisja Stopni Instruktorskich
hm. Mariusz Piotrowski – przewodniczący (tel. 517948737)
hm. Zofia Wysocka
phm. Weronika Nadzikiewicz

Kapituła Stopni Wędrowniczych przy Hufcu
phm. Rafał Hebel HR – przewodniczący (tel. 609168792)
phm. Maja Wensierska HR
pwd. Kornelia Paczoska HO

Kapituła Stopni Wędrowniczych przy Szczepie Luzino
hm. Mariusz Kryża HR – przewodniczący (tel. 501026050)
phm. Sławomir Milewski HR
phm. Krzysztof Miotk HR
pwd. Małgorzata Woźniak HO

g. Wykaz jednostek Hufca
Szczepy Harcerskie:
Szczep Harcerski w Luzinie im. Żołnierzy Niezłomnych (Komendant, phm. Sławomir Milewski – tel.607263208)
Szczep Harcerski Sokoły w Wejherowie (Komendant, phm. Rafał Hebel – tel. 609168792)

Gromady zuchowe:
10 Choczewska Gromada Zuchowa „Mali Korsarze” (Drużynowa – phm. Dorota Bianga – Grabowska, tel. 500543465)
71 Kębłowska Gromada Zuchowa „Ohana” (Drużynowa – pwd. Jagoda Klass, tel. 572971207)
11 Wejherowska Gromada Zuchowa „Zdobywcy Kosmosu” (Drużynowa – hm. Zofia Wysocka, tel. 501246655)

Drużyny harcerskie:
10 Choczewska Drużyna Harcerska „Wilki” (Drużynowa – dh Sara Grabińska, tel. 504301082
12 Drużyna Harcerska im. AK Baszta z Kostkowa (Drużynowa – pwd. Beata Bujak, tel. 504970306)
24 Bożepolska Drużyna Harcerska (Drużynowy – pwd. Wojciech Hejmowski, tel. 501175328)
33 Wejherowska Wodna Drużyna Harcerska „Korsarze” (Drużynowy – pwd. Radosław Ambroży tel. 532599770)
66 Wejherowska Drużyna Harcerska „Paraiso” (Drużynowa – phm. Maja Wensierska, tel. 510358097)
70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska im. TOW Gryf Pomorski (Drużynowy – phm. Sławomir Milewski, tel. 607263208)
101 Kębłowska Drużyna Harcerska (Drużynowa – pwd. Kornelia Paczoska, tel. 517745661)
147 Strzepska Drużyna Harcerska (Drużynowa – sam. Martyna Piernicka, tel. 511984844)
13 Wejherowska Drużyna Harcerska (Drużynowa – pwd. Aleksandra Wysocka, tel. 519125396)

Drużyny starszoharcerskie:
6 Lińska Drużyna Starszoharcerska (Drużynowa – pwd. Julia Lewińska, tel. 500408943)

Kręgi instruktorskie i kluby:
Harcerski Klub Ratowniczy „HKR Luzino” (Przewodnicząca – pwd. Weronika Kielińska, tel. 798339261)
Klub Strzelecki (przewodniczący - phm. Zygfryd Potrykus, tel. 662245784 )

h. Analiza SWOT
Mocne strony Słabe strony
 drużyny specjalnościowe
 stałe imprezy hufcowe
 kontakty nawiązane z seniorami
 współpraca z władzami lokalnymi
 współpraca z wojskiem i aresztem
 przychylne nastawienie władz samorządowych do działalności harcerskiej  brak namiestnictwa, harcerskiego, starszoharcerskiego
 brak odpowiednich uprawnień u części drużynowych
 środowisko niezintegrowane
 brak drużyny wędrowniczej
Możliwości Zagrożenia
 korzystanie z pomocy i wiedzy starszych instruktorów
 możliwość indywidualnej pracy z członkami kadry (wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju)
 możliwość nawiązania współpracy między drużynami
 oparcie planów pracy o możliwość zdobywania uprawnień państwowych  Niewłaściwa praca metodyczna w drużynach (szczególnie w pionie starszoharcerskim)
 zbyt szybkie zmiany na funkcji drużynowych
 problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby wychowawców
 brak integracji między drużynowymi

2. Wizja Hufca na rok 2018/2019
Chcemy być blisko potrzeb zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca oraz lokalnej społeczności, służyć im wsparciem w poszukiwaniu własnej drogi życiowej, poprzez działania oparte na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W drużynach kultywowana jest harcerska tradycja. Wszystkie działania prowadzone są rzetelnie, z wykorzystaniem opisu funkcji instruktorskich. Dzięki pozyskanym środkom realizujemy kolejne przedsięwzięcia programowe, kształcimy kadrę. Jesteśmy otwarci na potrzeby lokalnego środowiska. Współpracujemy z władzami lokalnymi, szkołami, mediami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami. Harcerstwo jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym, wzmocniło swój wizerunek. Chcemy podtrzymać takie postrzeganie naszego Hufca w miejscowościach, które leżą w jego granicach.

3. Cele i zamierzenia
3.1. Program
Cele:
1. zrealizowanie, we współpracy z kadrą, wszystkich założonych przedsięwzięć programowych hufca
Zamierzenia:
- utrzymywanie stałego kontaktu z kadrą hufca
- wcześniejsze planowanie i dogrywanie szczegółów wszystkich wydarzeń
2. położenie nacisku na powiększenie zasięgu poszczególnych imprez hufcowych
Zamierzenie:
- nawiązanie bliższej współpracy z innymi hufcami
3. zachęcenie jednostek hufca do udziału w przedsięwzięciach chorągwianych
Zamierzenia:
- położenie nacisku na udział w imprezach chorągwianych podczas tworzenia planów pracy
- bieżące informowanie o kolejnych wydarzeniach Chorągwi

3.2. Praca z kadrą i kształcenie
1. Kompetentna i przeszkolona do sprawowanej funkcji kadra
Zamierzenia:
- organizacja kursów, m.in. przewodnikowskiego, przybocznych, zastępowych
- udział w Międzyhufcowym Zespole Kadry Kształcącej, a przez to współorganizacja kursów (drużynowych, podharcmistrzowskiego)
- wsparcie finansowe uczestnictwa w kursach i warsztatach kadry hufca
2. Zmotywowana i zgrana kadra
Zamierzenia:
- organizacja i udział we wspólnych szkoleniach specjalnościowych i specjalistycznych
- integracyjne przedsięwzięcia Kadry Hufca
3. Pozyskiwanie kadry instruktorskiej z wewnątrz organizacji
Zamierzenia:
- kursy przewodnikowskie
- rzetelna i przyjazna praca Komisji Stopni Instruktorskich z potencjalnymi instruktorami
- usystematyzowanie i intensyfikacja pracy środowisk wędrowniczych
4. Poprawienie relacji Komendy Hufca z drużynowymi i kadrami drużyn
Zamierzenia:
- inicjacja spotkań Komendy otwartych na udział drużynowych
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej z ramienia Komendy Hufca za kontakt z drużynowymi
- czynny udział członków Komendy Hufca w warsztatach, szkoleniach i przedsięwzięciach z drużynowymi i kadrami drużyn

3.3. Finanse i majątek
1. utrzymanie terminowości wszelkich opłat z roku ubiegłego
Zamierzenie:
- współpraca Komendy Hufca z Komisją Rewizyjną
- warsztaty dla drużynowych na temat gospodarki finansowej drużyn
- wsparcie drużynowych w rozmowach z rodzicami w celu terminowych poborów składek członkowskich
3. wygospodarowanie środków na kształcenie kadry
Zamierzenia:
- mądre gospodarowanie oszczędnościami Hufca
- świadome korzystanie z dodatkowych wpływów w związku ze zmianami w stawce składek

3.4. Wizerunek
Cele:
1. ocieplenie wizerunku Hufca Wejherowo w oczach społeczności powiatu wejherowskiego i promocja ZHP
Zamierzenia:
- częstsze korzystanie z fanpage'a Hufca, udostępnianie wydarzeń
- współpraca z lokalnymi mediami
2. zachęcenie i wzbudzenie zaufania rodziców potencjalnych nowych członków drużyn harcerskich Hufca Wejherowo
Zamierzenia:
- duża aktywność na portalach społecznościowych
- pokazywanie na zewnątrz dużej ilości pozytywnych wiadomości na temat naszej działalności
3. poprawa czytelności ogłoszeń na temat różnorakich wydarzeń organizowanych przez Hufiec Wejherowo
Zamierzenia:
- tworzenie czytelnych grafik i plakatów zgodnych z ogólnymi wymogami
- powoływanie fotografa dysponującego odpowiednim sprzętem na każde wydarzenie hufcowe

3.5. Zarządzanie
Cel:
1. zwiększenie efektywności zarządzania
2. zwiększenie poczucia wspólnoty
3. zwiększenie współodpowiedzialności za hufiec przez kadrę hufca

Zamierzenia:
- wprowadzenie realnego nadzoru Komisji Rewizyjnej nad działaniem jednostek hufca
- wprowadzenie skutecznego systemu przepływu informacji w hufcu
- regularne spotkania z kadrą hufca w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć
- organizowanie warsztatów dla drużynowych w tematach wskazywanych przez drużynowych
- współpraca komendy hufca z zespołem promocji i informacji
- przygotowanie do przekazania władz hufca nowemu składowi wybranemu na Zjeździe

 

4. Harmonogram pracy hufca

MIESIĄC

WYDARZENIE

OPIS

DATA

ODPOWIEDZIALNY

WRZESIEŃ

Start roku harcerskiego

Apel oraz możliwość skorzystania z punktów tematycznych na Placu Jakuba Wejhera

22.09.2018

pwd. Małgorzata Woźniak

Spartakiada Drużyn Wodnych i Żeglarskich

Udział drużyn specjalnościowych Hufca w Spartakiadzie.

28-30.09.2018

Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej

PAŹDZIERNIK

Uroczystości w Piaśnicy

Udział delegacji drużyn w uroczystościach w Piaśnicy.

07.10.2018

hm. Zofia Wysocka

Wędrówki z Druhem Wickiem

Udział drużyn Hufca w chorągwianej imprezie, a także jej współorganizacja.

12-14.10.2018

phm. Krzysztof Bober

Chorągwiany Turniej Antka Cwaniaka

Udział jednostek zuchowych w chorągwianej imprezie.

26-28.10.2018

phm. Dorota Bianga

LISTOPAD

InO dla Niepodległej

Udział drużyn w imprezie na orientację z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

17.11.2018

phm. Dorota Bianga i dh. Sara Grabińska

phm. Zygfryd Potrykus

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości

Udział w uroczystościach miejskich i lokalnych.

11.11.2018

Drużynowi

GRUDZIEŃ

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju;

Uroczyste przekazanie mieszkańcom i władzom miasta Betlejemskiego Światła Pokoju.

19.12.2018

phm. Rafał Hebel

LUTY

Festiwal Piosenki Morskiej Mielizna oraz Konkurs Plastyczny;

Udział wszystkich jednostek hufca w Festiwalu Piosenki i Konkursie Plastycznym.

02.02.2019

dh. Karolina Wirkowska, dh Mateusz Ryżak

Dzień Myśli Braterskiej

Gra miejska oraz ognisko z okazji DMB

24.02.2019

Kadra Hufca

 

Bal instruktorski

Udział instruktorów w integracyjnym balu ostatkowym

03.03.2019

phm. Weronika Nadzikiewicz

MARZEC

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej

Udział reprezentantów Hufca w imprezie chorągwianej

10.03.2019

Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej

KWIECIEŃ

Misterium Męki Pańskiej

Pomoc w zabezpieczaniu Misterium.

14 i 19.04.2019

Komenda Hufca

MAJ

Start sezonu żeglarskiego

Organizacja i udział jednostek Hufca w rozpoczęciu sezonu żeglarskiego

11.05.2019

Kadra Hufca

Rajd Rodło

Udział w imprezie chorągwianej

24-26.05.2019

Komenda Chorągwi