ZHP Wejherowo

Urywek z Regulaminu Mundurowego

 

Regulamin mundurowy ZHP

Wprowadzony Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 229/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin mundurowy ZHP obowiązuje wszyst­kich członków ZHP.
 2. Członkowie ZHP noszą mundury według oficjalnego wzoru ZHP. Wyjątki określa niniejszy Regulamin.
 3. Oficjalne wzory umundurowania ZHP są oznaczone wszywką z logo ZHP i podlegają prawnej ochronie. Koszule mundurowe, bluzy mundurowe oraz „olimpijki” są oznaczone dodatkowo haftowanym logo ZHP znajdującym się na lewej patce kieszeni lub w miejscu jej odpowiadającym.
 4. W przypadku członków ZHP specjalności wodnej zachowuje się odmienny charakter i granatowy kolor mundurów, mając na uwadze wieloletnią tradycję odrębnych mundurów wzorowanych na tradycyjnym ubiorze morskim.
 5. W przypadku członków ZHP innych specjalności, dla których niezbędne są osobne regulacje dotyczące mundurów, odstępstwa od regulaminu będą określane uchwałami Głównej Kwatery ZHP.
 6. Decyzje o wszelkich wyjątkach od regulaminu podejmuje Główna Kwatera ZHP w formie uchwały.
 7. Wytwarzanie mundurów według oficjalnych wzorów ZHP bez zgody Głównej Kwatery ZHP jest zabronione.
 8. Zabronione jest noszenie munduru, odznak i oznak w sposób inny niż opisany w niniejszym regulaminie.
 9. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o członku ZHP, dotyczy to również członkiń ZHP.
 10. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o członku starszyzny harcerskiej, dotyczy to również członkiń starszyzny harcerskiej, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 11. Słowniczek pojęć:

            1)     okres letni – do celów niniejszego regulaminu: od 1 maja do 30 września;

            2)     patka – pasek materiału wszyty w ubranie i przy­pinany guzikiem, stanowiący integralną część munduru. Występuje m.in. jako zamknięcie kieszeni oraz na ramieniu jako pagon;

            3)     pagon – patka nad ramieniem munduru, zapinana w stronę szyi;

            4)     naramiennik – element nakładany na pagon (nasuwka bądź pochewka), zawierający oznaczenia stopni harcerskich lub symbol watry wędrowniczej;

            5)     funkcja podstawowa – w przypadku członków ZHP pełniących kilka funkcji, do celów oznaczeń sznurami funkcyjnymi funkcją podstawową jest najwcześniej wymieniona spośród

                   następujących funkcji:               

 1. drużynowego,
 2. szefa kręgu lub klubu specjalnościowego,
 3. funkcja pełniona w szczepie,
 4. funkcja pełniona w jednostce, do której członek ZHP ma przydział służbowy,
 5. inna funkcja.