ZHP Wejherowo

Plebiscyt Instruktorski Hufca

 

REGULAMIN PLEBISCYTU INSTRUKTORSKIEGO HUFCA ZHP WEJHEROWO „GRYF 20__”

 

 1. Celem Plebiscytu Instruktorskiego Hufca ZHP Wejherowo „GRYF 20__”  jest promowanie najlepszych instruktorów Hufca biorąc pod uwagę ich inicjatywy, jakie przeprowadzali między 01.01.20__ a 24.12.20__r.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscyty odpowiada Kapituła.
 3. Skład Kapituły określa Komendant Hufca.
 4. Kandydatem w Plebiscycie może być czynny instruktor (w tym instruktor pełniący funkcję przybocznego w drużynie lub gromadzie) Hufca ZHP Wejherowo lub osoba nieposiadającego stopnia instruktorskiego, a pełniąca w Hufcu funkcję instruktorską, która posiada opłacone składki i w okresie od 01 stycznia do 24 grudnia danego roku była autorem liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia.
 5. Kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach:
 6. a) Debiut Instruktorski
 7. b) Drużynowy Roku
 8. c) Instruktor Roku
 9. d) Funkcyjny Hufca
 10. Głosowanie odbywać się będzie w trakcie spotkania opłatkowego Kadry Hufca ZHP Wejherowo. W głosowaniu z głosem decyzyjnym wziąć może udział czynny instruktor (w tym pełniący funkcję przybocznego w drużynie lub gromadzie) Hufca ZHP Wejherowo lub osoba nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca w Hufcu funkcję instruktorską, która posiada opłaconą podstawową składkę członkowską.
 11. Członkowie Kapituły również mają prawo do udziału w głosowaniu i mogą również zostać wybrani w Plebiscycie.
 12. Kapituła, po oddaniu przez wszystkich uprawnionych na spotkaniu głosów informuje zebranych o wynikach głosowania. W obliczaniu wyniku brane pod uwagę są jedynie głosy oddane w trakcie głosowania przez uprawnione osoby.