ZHP Wejherowo

Lista osób z otwartymi próbami na stopień przewodnika

Lista osób z otwartymi próbami na stopień przewodnika

Nazwisko               Imię            Próba otwarta    

Dettlaff Paulina   1/10/2018
Grabińska Sara   5/22/2017
Jaszewska Maja   4/27/2018
Kaczykowska Agnieszka   6/19/2017
Kaczykowska Marta   5/14/2019
Piernicka Martyna   5/22/2017
Poerling Anna   4/27/2018
Ryżak Mateusz   5/16/2018
Swiderski Piotr   11/6/2014
Wirkowska Karolina   5/16/2018
Wójtowicz Kacper   6/19/2017