ZHP Wejherowo

List z otwartymi próbami na Przewodnika

 Próby otwarte na stopień Przewodnika

Nazwisko                           Imię                             Próba otwarta   Próba wygasa         Status

Dettlaff Paulina   1/10/2018 1/12/2020   Próba otwarta
Gafka Michał   10/13/2017 10/15/2019   Próba otwarta
Grabińska Sara   5/22/2017 5/24/2019   Próba otwarta
Horodecka Katarzyna   4/6/2017 4/8/2019   Próba otwarta
Jaszewska Maja   4/27/2018 4/28/2020   Próba otwarta
Kaczykowska Agnieszka   6/19/2017 6/21/2019   Próba otwarta
Kościelak Albert   6/19/2017 6/21/2019   Próba otwarta
Labuda Natalia   10/13/2017 10/15/2019   Próba otwarta
Miotke Weronika   6/19/2017 6/21/2019   Próba otwarta
Piernicka Martyna   5/22/2017 5/24/2019   Próba otwarta
Poerling Anna   4/27/2018 4/28/2020   Próba otwarta
Ryżak Mateusz   5/16/2018 5/17/2020   Próba otwarta
Świderski Piotr   6/19/2017 6/21/2019   Próba otwarta
Wirkowska Karolina   5/16/2018 5/17/2020   Próba otwarta
Wójtowicz Kacper   6/19/2017 6/21/2019   Próba otwarta
Zubowicz Agnieszka   6/19/2017 6/21/2019   Próba otwarta