ZHP Wejherowo

Komendanci Hufca Wejherowo

1945   1945                           Stefania Czarnecka

1945                                       Wojciech Mudlaff

        Józef Lesner

        Stefan Makurat

                1956                       Rozwiązanie Hufca

1956       1957                       phm. Jan Wolski

1957       1961                       hm. Bolesław Warzecha

1961       1963                       hm. Konstanty Janowski

1963       1973                       hm. Apolinery Bittner

1973       1977                       hm. Bronisław Tomaszewski

1977       1984                       hm. Zyta Skibicka

1984       1989                       hm. Ryszard Bisewski

1989       1990                       phm. Irena Krause

1990       1990                       Andrzej Kurpiewski

1990       1990                       Adam Drewa

1990       1991                       p.o. phm. Irena Krause

1991       1992                       phm. Zofia Wysocka

1992       1994                       Piotr Częstki

1994       1996                       Radosław Skowronek

1996       2001                       hm. Włodzimierz Stefaniszyn

2001       2005                       hm. Wiesław Laskowski

2006       2008                       pwd. Jacek Stefaniszyn

2008       2010                       phm. Anna Borys

2010       obecnie                  hm. Zofia Wysocka