ZHP Wejherowo

Komendanci Hufca Wejherowo

 1922   1925                        hm. Michał Urbanek

1945   1945                          Stefania Czarnecka

1945                                     Wojciech Mudlaff

                                              Józef Lesner

                                              Stefan Makurat

                1956                     Rozwiązanie Hufca

1956       1957                      phm. Jan Wolski

1957       1961                      hm. Bolesław Warzecha

1961       1963                      hm. Konstanty Janowski

1963       1973                      hm. Apolinery Bittner

1973       1977                      hm. Bronisław Tomaszewski

1977       1984                      hm. Zyta Skibicka

1984      1989                       hm. Ryszard Bisewski

1989      1990                      phm. Irena Krause

1990      1990                      Andrzej Kurpiewski

1990      1990                      Adam Drewa

1990      1991                      p.o. phm. Irena Krause

1991      1992                      phm. Zofia Wysocka

1992      1994                      Piotr Częstki

1994      1996                      phm. Radosław Skowronek

1996      2001                      hm. Włodzimierz Stefaniszyn

2001      2005                      hm. Wiesław Laskowski

2006      2008                      pwd. Jacek Stefaniszyn

2008      2010                      phm. Anna Borys

2010      2019                      hm. Zofia Wysocka

2019      2023                     phm. Dawid Schwann

2023      2024                     phm. Kornelia Paczoska-Swiderska

                                            W tym okresie p.o. komendant hufca był phm. Sławomir Milkewski

2024      obecnie                hm. Alfred G. Liss