ZHP Wejherowo

Droga Służbowa

Droga służbowa to obowiązujący sposób załatwiania spraw służbowych i osobistych.

Polega on na ustnym lub pisemnym przekazywaniu zarządzeń, decyzji, rozkazów i wytycznych od wyższego przełożonego (zwierzchnika) przez niższych do wykonawcy oraz przyjmowaniu meldunków (raportów),

skarg oraz wniosków od podwładnych (zainteresowanych) przez wszystkich kolejnych przełożonych (zwierzchników), aż do tego, który sprawę rozstrzyga.