ZHP Wejherowo

Drodzy rodzice!

ZHP to...

ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI I AKTYWNOŚCI

Drużyna harcerska to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

 

ATRAKCYJNY, DOSTOSOWANY DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY PROGRAM

Program zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze.
Zajmujemy się żeglarstwem, ale poza tym podejmujemy się wielu różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Na zbiórkach dbamy o bezpieczeństwo dzieci, podejmując liczne działania, w szczególności:

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

- udział kadry w kursach i szkoleniach;

 

JAK WYGLĄDA HARCERSKA CODZIENNOŚĆ?

Na początku, dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, złoży przyrzeczenie harcerskie. Będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty, miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów będą podawane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Zawsze ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego jest udział w obozie letnim.

Z czasem jak dziecko dorasta, angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją. Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności dzieci!!!

Harcerstwo uczy zaradności życiowej, samodzielności. Przygotowuje już od najmłodszych lat do funkcjonowania w społeczeństwie. My jako instruktorzy, wspieramy Państwa dzieci. Pomagamy im się rozwijać, przy tym nie zapominamy o obowiązku szkolnym. Zawsze jesteśmy chętni, gdy trzeba pomóc w nauce.

 

Nasze sukcesy z ostatnich lat

wyszkoliliśmy :
około 35 żegarzy (patent żeglarza)
20 młodszych ratowników WOPR
10 nurków PADI
1 ratownika WOPR
25 młodszych sterników motorowodnych
2 sterników jachtowych
2 starszych sterników motorowodnych
w kursach nauki pływania do tej pory wzięło udział ponad 100 harcerzy i zuchów .