ZHP Wejherowo

1 spartakiada

101 Kębłowa Drużyna Harcerska płynie po dobrą zabawę na trasie Spartakiady :)

Pożegnaliśmy dh. hm. Ryszarda Bisewskiego. Czuwaj!

Komendanta Hufca od 1984 do 1989 roku

Odszedł na Wieczną Wartę!