ZHP Wejherowo

Swa

Z dumą ogłaszamy, iż Druhna Julia Schmidtke jest pierwszą osobą z naszego Hufca i Chorągwi, która pozytywnie ukończyła wszystkie fazy zdobywania Odznaki Skautów Świata.
Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby ją zdobyć każdy z uczestników musi przejść przez
2 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym.
Odznaka Skautów Świata powstałą w 2006 roku w ramach podpisanej współpracy pomiędzy ONZ a WOSM, by aktywnie włączyć się w kampanię Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Stworzono ją, aby zachęcić tysiące skautów, skautek i młodzieży niezrzeszonej do stania się lepszymi obywatelami świata. Oferuje ona ramy edukacyjne dla zrozumienia globalnych wyzwań i podjęcia ich w długoterminowych wolontariackich projektach rozwojowych, realizowanych na poziomie lokalnym. Edukacyjny cel odznaki współgra z poszukiwaniem metod wywierania dobrego wpływu na społeczeństwo.

Pożegnaliśmy dh. hm. Ryszarda Bisewskiego. Czuwaj!

Komendanta Hufca od 1984 do 1989 roku

Odszedł na Wieczną Wartę!

 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy życzyć wszystkim radości, przeżywanej w gronie najbliższych, spokoju i ciepła, odpoczęcia od obowiązków i codziennego zabiegania, oraz nabrania sił na kolejny rok!

 

Wesołych Świąt!

 

życzy Hufiec ZHP Wejherowo