ZHP Wejherowo

 

 

 

W dniu 21 października 2017 harcerze i zuchy naszego Hufca mieli możliwość zwiedzić okręt muzeum „ORP Błyskawicę”.

Na pokładzie komendantka hufca hm. Zofia Wysocka przekazała kpt.Dariuszowi Demskiemu listy i kartki napisane przez harcerzy do żołnierzy stacjonujących poza granicami kraju.

Po zwiedzaniu okrętu wszyscy otrzymali upominki w postaci komiksów, instruktorzy dostali książki.

Na ręce komendantki kpt. Demski przekazał gry do wykorzystania na zimowisku.

Korzystając z pobytu w tak niezwykłym miejscu, 10 harcerzy złożyło przyrzeczenie harcerskie a grono instruktorów hufca powiększyło się o instruktorkę, która złożyła zobowiązanie instruktorskie.

Komendantka hufca zapowiedziała dalszą współpracę z Marynarką Wojenną  i Instytutem Pamięci Narodowej za pośrednictwem kpt. Demskiego.