ZHP Wejherowo

 

 

 

 

W oczekiwaniu na Zobowiązanie Instruktorskie.

 

 

 Płonie ognisko i szumią knieje….

 

 Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna.

 

 Gratulacje od Komendantki Hufca.

 

 Gratulacje Druhno Przewodnik od grona instruktorskiego.

 

Zebranie Kręgu Instruktorskiego.

 

Rozpoczęcie pierwszego zebrania Kręgu w tym roku harcerskim.

Druhna Komendantka hm. Zofia Wysocka przywitała wszystkich członków.

 

Dyskusje nad planem pracy Kręgu oraz udzielenie pomocy przy realizacji planu pracy hufca.