ZHP Wejherowo

 03 07 2017

1

1. Wolontariat z okazji Dnia Dziecka w Parku w Wejherowie

 

2
2. Przedstawiciele hufca na Służbie Lednica 2017

 

3
3. Dzień Dziecka na służbie w szpitalu

 

4
4. Manewry Techniczno-Obronne 2017

 

5
5. Dzień Otwarty Koszar CWTiD MW w Wejherowie

 

6
6. Zakończenie roku harcerskiego 2016/17