ZHP Wejherowo

06 06 2017

 

1

1. HKR Luzino na służbie.

2

2. 70 LWDH na uroczystości nadania im. Tajnej Organizacji Wojskowej ''Gryf Pomorski" wejherowskiemu rondu.

 

3
3. 6 LDSH na odsłonięciu tablic pamiątkowych poświęconych pamięci Ofiarom Marszu Śmierci

 

4
4. 12 DH z Kostkowa na festynie

 

5
5. Start Żeglarski Hufca.

 

6
6. 12 DH z Kostkowa na biwaku.

 

7
7. Biwak 10 Choczewskiej Gromady Zuchowej.

 

8
8. Zuchy z 10 CGZ na uroczystości jubileuszowej 70lecia OSP w Sasinie.

 

9
9. Przedstawiciele Hufca na służbie 3 maja.

 

10
10. 6 LDSH na służbie 3 maja.

 

11
11. 70 LWDH na uroczystościach 3 maja w kościele Św. Wawrzyńca.

 

12
12. Biwak 12 DH z Kostkowa.