ZHP Wejherowo

Swa

Z dumą ogłaszamy, iż Druhna Julia Schmidtke jest pierwszą osobą z naszego Hufca i Chorągwi, która pozytywnie ukończyła wszystkie fazy zdobywania Odznaki Skautów Świata.
Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby ją zdobyć każdy z uczestników musi przejść przez
2 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym.
Odznaka Skautów Świata powstałą w 2006 roku w ramach podpisanej współpracy pomiędzy ONZ a WOSM, by aktywnie włączyć się w kampanię Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Stworzono ją, aby zachęcić tysiące skautów, skautek i młodzieży niezrzeszonej do stania się lepszymi obywatelami świata. Oferuje ona ramy edukacyjne dla zrozumienia globalnych wyzwań i podjęcia ich w długoterminowych wolontariackich projektach rozwojowych, realizowanych na poziomie lokalnym. Edukacyjny cel odznaki współgra z poszukiwaniem metod wywierania dobrego wpływu na społeczeństwo.