ZHP Wejherowo

Rozpoczęcie roku harcerskiego Hufca w ramach trasy rajdu „Rodło”.

Do 21 sierpnia możecie zgłaszać swoje patrole poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego danej trasy.

Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń znajdziecie na stronie rajdu:

https://gdanska.zhp.pl/rodlo/