ZHP Wejherowo

Spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19 zależy od nas wszystkich.

Każdy, także osoby młode i zdrowe, powinien w tym czasie unikać dużych skupisk.

Bądź na bieżąco z wytycznymi w zakresie zdrowia publicznego zdefiniowanymi przez cdc.gov.