ZHP Wejherowo

 

W ramach akcji Mamy Moc w Hufcu Wejherowo zorganizowano rozpoczęcie roku harcerskiego. Uroczystość miała miejsce na Placu Jakuba Wejhera, gdzie byliśmy widoczni dla lokalnej społeczności. Pierwszym punktem programu był apel rozpoczynający rok harcerski, na którym stawiły się drużyny z Wejherowa i Choczewa. W tym samym momencie aktywne były już punkty reprezentujące naszą harcerską działalność – ratownictwo i żeglarstwo. Zakupione w ramach programu artykuły umożliwiły nam przeprowadzenie zajęć z podstaw pierwszej pomocy oraz kilku ćwiczeń o tematyce marynistycznej. Pojawiło się opatrywanie ran, przeprowadzanie RKO, nauka węzłów, rzut rzutką ratowniczą i nie tylko. Celem tych stanowisk było zainteresowanie mieszkańców Wejherowa naszą działalnością, co zostało utrudnione przez ulewę, która towarzyszyła naszym działaniom. Z przygotowanych zajęć skorzystało także kilkoro harcerzy i harcerek z naszego Hufca. Poćwiczyli w ten sposób posiadane już umiejętności. Wydarzenie dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.